..................................................................................................................
 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt


strona główna ->

P O Z O S T A Ł E    P R O J E K T Y
----------------------------------------------------------------------------------------
Zabytki OBIEKTY ZABYTKOWE, obiekty w strefie konserwatorskiej
UCZELNIE BUDYNKI UCZELNIANE , obiekty szkolne, dydaktyczne
domy BUDYNKI MIESZKALNE
USŁUGOWE
OBIEKTY USŁUGOWE
SPORT
OBIEKTY SPORTOWE
SŁUŻBAZDROWIA
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA
------------------------------------------------------------------------------------------
strona główna ->

copyright  by Piotr Trojniel 2008 - 2017