..................................................................................................................

 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt


strona główna ->

O B I E K T Y    Z A B Y T K O W E ,   S T R E F A   K O N S E R W A T O R S K A
-------------------------------------------------------------------------------------------
HolnyMejera
Projekt przebudowy i remontu elewacji budynku PB w Hołnach Mejera, 2015-2016
Jatkowa  Projekt Rewitalizacji Kwartału w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza i Łazienna, 2011-2015
JatkowaBrzeska
Projekt Rewitalizacji Kwartału w Białej Podlaskiej, ul. Jatkowa i Brzeska 2011-2015 
ZGL_Moniuszki Projekt rewitalizacji zespołu kamienic przy ul. Moniuszki w Białej Podl, 2010-2014
drohiczyn  Przebudowa i adaptacja budynków w kompleksie Seminarium w Drohiczynie
janowska29  Kamienica "Janowska29" w Białej Podlaskiej, 2004-2006
narutowicza  Zespół kamienic przy ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej, 2004-2006
komisariat  Projekt remontu i przebudowy II Komisariatu Policji w Białymstoku
Drohiczyn Muzeum  
Adaptacja i przebudowa klasztoru pofranciszkańskiego w Drohiczynie
------------------------------------------------------------------------------------------
strona główna ->

copyright 2011-2017 by Piotr Trojniel