...............................................................................................................

 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt


strona główna ->

O B I E K T Y    S Ł U Ż B Y   Z D R O W I A
-----------------------------------------------------------------------------------
BIALSKA ONKOLOGIA 
Bialska Onkologia, 2018
Domowy Szpital  Projekt budynku Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej, 2013-2017
Centrum Autyzmu  Projekt zespołu budynków Centrum Autyzmu w Białej Podlaskiej, 2014-2017
stderm  Projekt wnętrz i informacji wizualnej Poradni STDERM, 2012
Bishkek   Koncepcja elewacji frontowej Szpitala w Bishkek w Kirgistanie, 2010-2011
szpital biala podlaska   Projekt rozbudowy kompleksu Szpitala w Białej Podlaskiej,  2010
-------------------------------------------------------------------------------------
strona główna ->
 
copyright 2011-2017 by Piotr Trojniel