............................................................................................................
 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt

 
strona główna ->

O B I E K T Y   U S Ł U G O W E ,   B I U R O W E
-------------------------------------------------------------------------------------------
PDP
Projekt budynku PDP Logistics w Białej Podlaskiej, 2015-2017
 
Greinplast
Projekt budynku handlowego Greinplast w Białej Podlaskiej, 2016
  
zielona gelria
Centrum Ogrodnicze "Zielona Galeria" w Białej Podlaskiej, 2014-2016
 
JP2 Żeromskiego  Projekt budynku usługowo-mieszkalnego w Białej Podlaskiej, 2015
 
Bank BS  Projekt wnętrz Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej, 2011
PWSZ Międzyrzec podlaski  Projekt Ośrodka Wypoczynkowego PSW w Międzyrzecu Podlaskim, 2008
ePICO
 Koncepcja architektoniczna budynku usługowo-handlowego w Białej Podlaskiej, 2008
malaszewicze1  Koncepcja architektoniczna budynku usługowo-handlowego w Małaszewiczach
art-stal  Projekt budynku biurowego ART-STAL w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 2005-2006
eltel  Projekt budynku biurowego ELTEL w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej, 2006
torrys  Pawilon handlowy "TORRYS" w Białej Podlaskiej, 2004-2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------
strona główna ->

copyright  by Piotr Trojniel 2008 - 2017