...............................................................................................................................
 
Piotr Trojniel
dr inż. architekt
 
strona główna ->
najważniejsze projekty ->

Projekt budynku
Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej
Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 2014, arch. Piotr Trojniel
 Inwestor: Stowarzyszenie Wspólny Świat, Biała Podlaska
....................................................................................................................................

CENTRUM Autyzmu
Wersja 2016-2017

wspolny swiat
Wersja 2014
.............................................................................................................................
strona główna ->
PROJEKTY ->

copyright  by Piotr Trojniel 2008-2017